15 de abril de 2017

Regalets i reciclatge

En marzo fue el cumple de Jenny, como le encanta viajar, le hice este porta documentos para llevar los billetes de avión o lo que ella prefiera, lleva varios departamentos. Se que ya lo ha utilizado 👍👍👍 

Al març va ser l'aniversari de la Jenny, com li encanta viatjar, vaig fer aquest porta duments per portar els bitllets d'avió o el que ella prefereixi, porta diferents departaments. Se que ja l'ha fet servir 💓💓


Porta documents per la Jenny ✈✈


Esta casita aguanta puertas esta rumbo a Granada, es para Mari , espero que le sea muy útil y le guste.
Aquesta caseta aguanta portes va destí Granada, és per la Mari, desitjo que li sigui molt útil i l'agradi.

🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡🏡

En mi empeño por el reciclaje, pinte unas cuantas cajas de cerezas, Falta acabar de decorarlas, Ha de llegar la inspiración .... De momento están pintadas con Chalk paint, les he puesto un tirador vintage y ya veremos si les hago un estarcido.

En el meu afany pel reciclatge, he pintat unes quantes caixes de cireres, Em falta acabar de decorar-les, Ha d'arribar la inspiració .... De moment estan pintades amb Chalk paint, els he posat un tirador vintage i ja veurem si els faig un stencil.


Caixes de cireres


Continuem amb el reciclatge. Unes tires de roba i mira 👀👀 quin Log cabin mes maco ha sortit, per l'interior de la caixa de cireres.


Caixa de cireres, per tindre els comandaments tots al mateix lloc.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...